Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (ngày kiểm tra: 21/04/2019)


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (ngày kiểm tra: 21/04/2019)
08 Tháng Năm 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.872     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Sinh viên xem kết quả tại đây

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 08/05/2019 đến ngày 15/05/2019, sinh viên nhận mẫu đơn tại Phòng Đào tạo

Sinh viên kiểm tra thông tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh trên bảng kết quả kiểm tra, nếu có sai sót phản ảnh Phòng Đào tạo để đối chiếu kiểm tra phục vụ cho việc in chứng nhận. Hạn cuối ngày 15/05/2019 

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo nếu có thắc mắc.