Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu dạy bù/học bù HK2 (2018-2019)_Khóa 11, Khóa 12


Thời khóa biểu dạy bù/học bù HK2 (2018-2019)_Khóa 11, Khóa 12
17 Tháng Tư 2019 - vinhdh
Lượt xem: 1.821     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thời khóa biểu dạy bù/học bù HK2 (2018-2019)_Khóa 11,12 ==> Xem tại đây

* Lưu ý:

- Thời gian dạy bù/học bù của các lớp cao đẳng bắt đầu từ Tuần 13 (ngày 22/4/2019);

- Đối với các lớp KNM giảng viên chủ động thông báo đến sinh viên và thống nhất lịch học bù cho các buổi học ngày 04/05/2019 (thứ bảy) và ngày 11/05/2019 (thứ bảy).