Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
25 Tháng Hai 2019 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 544     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Sinh viên đăng nhập vào đường link này để đăng ký: http://sinhvien.cdtm.edu.vn/dangky

Sinh viên xem thông báo tại đây