Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14
28 Tháng Mười Hai 2018 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.343     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Danh sách SV và TKB KNM khóa thứ 14

Xem Tại Đây

Chú ý:

Từ Thứ 2 đến Thứ 6: học buổi tối, từ 18h00. Thứ 7: học ban ngày; ký hiệu (S) học sáng - ký hiệu (C) học chiều; sáng từ 07h30; chiều từ 13h30.

- Một số SV có đăng ký học kỹ năng đầu (GT, TT, LVN) thuộc lớp KNMK14.22, KNMK14.23 đồng thời có đăng ký học kỹ năng sau (GQVD, TDST, TLMT & QLTG), cần chú ý xem thêm TKB của lớp KNMK14.24, KNMK14.25 (SV sẽ được đánh dấu X trong Danh sách), SV cần chú ý!

- Các trường hợp SV học ghép, chuyển lớp, v.v... cần sử dụng Mẫu xác nhận kết quả học KNM (theo mẫu: tải tại đây), có xác nhận của GV giảng dạy, nộp về cho phòng Đào tạo (thầy Khắc Tiệp) trước ngày 24/05/2019 để tổng hợp kết quả học KNM.