Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)
21 Tháng Mười Một 2018 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.289     Phản hồi: 0     Đánh giá:


- Sinh viên xem kết quả tại đây

- Sinh viên kiểm tra thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh trong kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1. Trường hợp có sai sót phản ánh ngay Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo) để điều chỉnh. Sinh viên phản ánh trước: 24/11/2018. Sau thời gian trên sẽ tiến hành in chứng nhận cho sinh viên.

- Sinh viên muốn phúc khảo bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra, liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo), thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 26/11/2018.