Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1


Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1
09 Tháng Mười 2018 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 555     Phản hồi: 0     Đánh giá:


1. Sinh viên xem danh sách phân lớp ôn tập tại đây

2. Sinh viên chú ý: 

- Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 27/10/2018: Sinh viên tham gia lớp ôn tập 02 tuần; 3 buổi/tuần (thứ hai - tư - sáu hoặc thứ ba - năm - bảy), 3 tiết/buổi (từ 18g00 đến 21g00)

- Ngày 03/11/2018(Thứ bảy): Sinh viên tham dự kiểm tra (SV mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi kiểm tra); Ngày 31/10/2018 SV kiểm tra tên, số báo danh, phòng kiểm tra trong danh sách SV chính thức tham dự kiểm tra (trên website trường), nếu có sai sót phản ảnh lại phòng Đào tạo trước ngày 02/11/2018