Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12


Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12
24 Tháng Tám 2018 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 12.456     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 12 

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019 của các lớp cao đẳng khóa 12: ngày 27/8/2018;

Giải thích ký hiệu trên Thời khóa biểu: 8,9,10 T(4-20) có nghĩa là học tiết 8+9+10 từ tuần thứ 4 đến tuần 20 của học kỳ

Tiết 1+2+3+4+5 học buổi sáng, bắt đầu từ 07g00. Tiết 6+7+8+9+10 học buổi chiều, bắt đầu từ 13g00 hằng ngày