Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thống kê số lượng SV đăng ký và học phí các học phần mở bổ sung HK1 (2018-2019)


Thống kê số lượng SV đăng ký và học phí các học phần mở bổ sung HK1 (2018-2019)
20 Tháng Tám 2018 - vinhdh
Lượt xem: 340     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thống kê số lượng SV đăng ký và học phí các học phần mở bổ sung HK1 (2018-2019)  xem tại đây

* Lưu ý:

- SV đồng ý học thì đóng tiền trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 05-12/09/2018;

- Số tiền học phí của từng học phần có thể tính lại, nếu SL SV đăng ký nhưng không nộp tiền.

- Danh sách các học phần được mở (đã đóng đủ học phí) sẽ thông báo trên website 

- SV bắt đầu đi học các học phần được mở (đã đóng đủ học phí) ngay sau khi đăng ký lên TKB cá nhân trên hệ thống

- SV có nhu cầu học các học phần mở bổ sung liên hệ phòng Đào tạo (thầy Hồng Vinh) để đăng ký