Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019
17 Tháng Tám 2018 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 763     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Sinh viên xem dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019: Tại đây

Nếu có thắc mắc về dữ liệu sinh viên liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo) để được giải đáp. Thời hạn nhận phản hồi của sinh viên đến hết ngày 22/08/2018 (Thứ Tư)