Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 13


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 13
03 Tháng Tám 2018 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 6.323     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Danh sách SV và TKB KNM khóa thứ 13

Xem Online - Tải về

Chú ý:

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6: học buổi tối, từ 18h00 đến 21h00. Riêng Thứ 7: học ban ngày; sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30Buổi sáng/chiều ghi trong TKB các lớp KNM chỉ dành cho buổi học của ngày thứ 7.

- Một số SV có đăng ký học kỹ năng đầu (GT, TT, LVN) thuộc lớp KNMK13.16, KNMK12.17, KNMK12.18, KNMK12.19 đồng thời có đăng ký học kỹ năng sau (GQVD, TDST, TLMT & QLTG), cần chú ý xem thêm TKB của lớp KNMK12.20, KNMK12.21, KNMK12.22,(SV sẽ được đánh dấu X trong Danh sách), SV cần chú ý!

- Các trường hợp SV học ghép, chuyển lớp, v.v... cần sử dụng Mẫu xác nhận kết quả học KNM (theo mẫu: tải tại đây), có xác nhận của GV giảng dạy, nộp về cho phòng Đào tạo (thầy Khắc Tiệp) trước ngày 19/11/2018 để tổng hợp kết quả học KNM.

  Các bước thực hiện như sau:

  - Bước 1: SV muốn xin chuyển từ lớp A sang lớp B, thì phải được Phòng Đào tạo xác nhận đồng ý, nếu SV chưa học kỹ năng đó ở lớp A và có lý do chính đáng;

  - Bước 2: Sau khi Phòng Đào tạo xác nhận, SV mang phiếu đến báo GV lớp B, GV lớp B cho SV vào lớp và học như SV khác.

  - Bước 3: Sau khi học xong, GV lớp B xác nhận kết quả học tập, ký xác nhận và ghi rõ ngày tháng.

  - Bước 4: Sau khi có đủ xác nhận của tất cả các kỹ năng xin học ghép, SV photo giấy xác nhận, giữ lại 01 bản để lưu trữ, gửi 1  bản sao giấy xác nhận đến GV lớp A để GV cập nhật kết quả học tập KNM (ghi rõ lớp học ghép vào cột Ghi chú);

     Đồng thời nộp bản gốc về phòng Đào tạo (thầy Khắc Tiệp) trước ngày 19/11/2018, để kiểm tra, đối chiếu. Phòng Đào tạo sẽ kiểm tra ngày ký xác nhận và ngày kết thúc lớp KNM đã học ghép để đảm bảo tính chính xác của thông tin.