Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
03 Tháng Năm 2018 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.010     Phản hồi: 0     Đánh giá:


- Sinh viên xem kết quả kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018): Tại đây

- Sinh viên muốn phúc khảo bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn, thời hạn nhận phúc khảo đến hết ngày 07/05/2018 

- Sinh viên kiểm tra thông tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh trong danh sách, nếu có sai sót sinh viên phản ảnh ngay Phòng Đào tạo để kiểm tra điều chỉnh, thời hạn phản ánh đến hết ngày 07/05/2018, sau thời gian trên Phòng Đào tạo tiến hành in chứng nhận.