Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí


Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí
30 Tháng Ba 2018 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 844     Phản hồi: 0     Đánh giá:


- Kế hoạch bố trí phòng ôn tập, giảng viên và sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2: Xem tại đây

- Danh sách sinh đã nộp và chưa nộp lệ phí tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2: Xem tại đây

 Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo nếu có thắc mắc