Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kết quả » Tốt nghiệp » Kế hoạch làm khóa luận và thực tập cuối khóa ĐHLT K12


Kế hoạch làm khóa luận và thực tập cuối khóa ĐHLT K12
27 Tháng Hai 2018 - Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.646     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo cho các sinh viên đại học liên thông K12 chưa hoàn thành chương trình 

Kế hoạch làm khóa luận (chi tiết)

- Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn và thực hiện theo đúng kế hoạch