Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Bồi dưỡng, ngắn hạn » Danh sách tốt nghiệp liên thông đại học K12


Danh sách tốt nghiệp liên thông đại học K12
03 Tháng Giêng 2018 - Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 2.515     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Kế hoạch bế giảng đại học liên thông K12

- Thời gian: 17h00 ngày 19/01/2018

- Địa điểm: Hội trường - Trường Cao đẳng Thương mại, 45 Dũng Sĩ Thanh Khê - Đà Nẵng

- Danh sách tốt nghiệp

   + Kế toán (chi tiết)

   + Quản trị doanh nghiệp (chi tiêt)

   + Tài chính ngân hàng (chi tiết)

Chú ý:

 - Bằng tốt nghiệp và bảng điểm chỉ phát trong thời gian buổi bế giảng. Nếu sinh viên nào không nhận phải ra Hà Nội để nhận (trường hợp không tới được SV phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương cho người nhận thay, người nhận thay phải có giấy tờ tùy thân có ảnh trùng với nội dung trong giấy ủy quyền)

- Sinh viên chưa tốt nghiệp phải hoàn thành các học phần còn thiếu, liên hệ Trung tam Đào tạo & Bồi dưỡng - Trường Cao đẳng Thương mại (gặp Cô Oanh) để được hướng dẫn.

- Liên thông Đại học Thương mại (Hà Nội) khóa 12 được khai giảng vào ngày 20/5/2016 và học tập ngay tại Trường Cao đẳng Thương mại