Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » [DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017
18 Tháng Năm 2017 - vietbq
Lượt xem: 1.009     Phản hồi: 0     Đánh giá:


   Phòng Đào tạo thông báo đến SV [DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 09+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017): xem tại đây

   Đây là dữ liệu dự kiến, dùng để in chứng nhận KNM theo chuẩn đầu ra cho SV đã đăng ký học KNM khóa thứ 09+10 và khóa cũ. Dữ liệu này đã bao gồm kết quả học tập học ghép của SV khóa cũ. SV cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh.

SV lưu ý:

- Danh sách này đã tổng hợp kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 09+10 và khóa cũ, đến hết ngày 18/5/2017
  Nếu SV phát hiện có sai sót, đề nghị SV liên hệ trực tiếp giảng viên giảng dạy kỹ năng đó, để giảng viên kiểm tra và phản hồi về phòng Đào tạo (thầy Quốc Việt) đối chiếu và điều chỉnh kết quả học tập (nếu có sai sót).

- SV đã đăng ký học KNM ở khóa cũ nhưng chưa đạt, có đăng ký học lại 1 hoặc nhiều kỹ năng với các lớp KNM - khóa thứ 09+10, thì phải kiểm tra kết quả học tập của mình ở các lớp KNM - khóa thứ 10.
  Ví dụ: sv Nguyễn Văn A, học lần đầu ở lớp KNMK9.02 (KNM khóa thứ 09), chưa đạt 02 kỹ năng, có đăng ký học lại 02 kỹ năng này ở lớp KNMK10.05 (KNM - khóa thứ 10), thì phải kiểm tra kết quả học tập của mình ở lớp KNMK10.05 (KNM - khóa thứ 10);

- Những SV đã học ghép và có xác nhận của giảng viên nhưng chưa nộp về phòng Đào tạo, cần khẩn trương nộp ngay về phòng Đào tạo (thầy Quốc Việt) trước ngày 26/5/2017 để kịp cập nhật kết quả học tập.

- Đối với SV các lớp Cao đẳng chính quy khóa 9, phòng Đào tạo đã tổng hợp KQHT cả 06 kỹ năng (học trong 02 khóa liên tiếp) để xét cấp chứng nhận;

- Thời gian nhận phản hồi ý kiến: từ ngày 19/5/2017 đến hết ngày 26/5/2017. Nếu SV phản hồi ý kiến sau thời điểm 26/5/2017 và được điều đỉnh kết quả học tập, sẽ nhận chứng nhận KNM với khóa tiếp theo (các lớp KNM - khóa thứ 11).

- Thời gian nhận chứng chỉ KNM: phòng Đào tạo sẽ thông báo qua email cho quý thầy cô CVHT và Ban cán sự lớp sinh hoạt.

   Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị SV liên hệ trực tiếp phòng đào tạo (thầy Quốc Việt) để được hỗ trợ.

Trân trọng ./.