Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1)


Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1)
17 Tháng Ba 2017 - Y.Linh
Lượt xem: 900     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Khoa TCNH gửi danh sách phân công giảng viên hướng dẫn TTTN. Sinh viên xem số điện thoại GVHD trong file đính kèm và chủ động liên lạc với GVHD trước khi đi TTTN.

Chú ý: Sinh viên kiểm tra tên đề tài, đơn vị thực tập. Nếu có sai sót hoặc cần điều chỉnh thì thay đổi trực tiếp tại VPK TCNH trước khi duyệt ĐCCT. Sau thời gian trên sinh viên phải làm đơn trình GVHD kí và gửi về VPK để được giải quyết.

Sinh viên xem danh sách phân công hướng dẫn TTTN tại đây.