Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8


Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8
21 Tháng Hai 2017 - Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.495     Phản hồi: 0     Đánh giá:


KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ NGOẠI KHÓA, CAO ĐẲNG KHÓA 8 

TT

       Khối lớp
Nội dung

QD

QK

KX

TD

KB

KD

KI

KS

KT

NH

TC

MT

QC

NT

MK

QH

QT

1

Phổ biến nội quy thực tập tốt nghiệp

07g30
26/02
HT1

13g30
26/02
HT1

07g30
05/03
HT1

13g30
05/03
HT1

2

Hướng dẫn phương pháp công tác của SV khi TTTN

09g30
26/02
HT1

15g30
26/02
HT1

09g30
05/03
HT1

15g30
05/03
HT1

3

Hướng dẫn sinh viên đi TTTN

07g30
12/03
HT1

09g30
12/03
HT1

07g30
12/03
A102

07g30
12/03
A103

07g30
12/03
A104

13g30
12/03
HT1

07g30
12/03
A105

07g30
12/03
A106

07g30
12/03
A107

07g30
12/03
A201

07g30
12/03
A202

07g30
12/03
A203

07g30
12/03
A204

07g30
12/03
A205

07g30
12/03
A206

07g30
12/03
P101

07g30
12/03
P102

4

Ngoại khóa

07g30
19/03
HT1

13g30
18/03
HT1

07g30
19/03
A102

07g30
19/03
A103

07g30
19/03
A104

07g30
18/03
HT1

07g30
19/03
A105

07g30
19/03
A106

07g30
19/03
A107

07g30
19/03
A201

07g30
19/03
A202

07g30
19/03
A203

07g30
19/03
A204

07g30
19/03
A205

07g30
19/03
A206

07g30
19/03
P101

07g30
19/03
P102