Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L2, ngày 09/02/2017)


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L2, ngày 09/02/2017)
19 Tháng Giêng 2017 - vietbq
Lượt xem: 593     Phản hồi: 0     Đánh giá:


    Phòng Đào tạo xin thông báo tới SV Cao đẳng chính quy Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút, không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 2, ngày 09/02/2017): xem tại đây
 
    Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút, không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 1, ngày 19/01/2017): xem tại đây


Chú ý:

 

- SV phải đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo để kiểm tra TKB cá nhân của mình;

- Danh sách này không bao gồm các trường hợp xin rút bằng đơn, đã có CVHT xác nhận và được chấp nhận cho rút trực tiếp tại phòng Đào tạo (đã xử lý cho rút trực tiếp);

- Đối với các SV KHÔNG đồng ý cho rút bớt tín chỉ, SV vẫn phải đi học các học phần này bình thường. Nếu tự ý nghỉ học, sẽ nhận điểm F cho học phần này.

- Đối với các SV ĐƯỢC đồng ý cho rút bớt tín chỉ (xem trong sheet HK2_Rut_L2_09.01.17 (XL), được phép nghỉ học các học phần cho rút bớt từ ngày 13/02/2017.

- Đối với các SV vắng thi có phép chuẩn bị thi lại ở kỳ thi bổ sung, sau khi biết điểm thi mới trên hệ thống, thì liên hệ phòng Đào tạo để được điều chỉnh TKB cá nhân, trước thời gian kết thúc tuần thứ 03 của HK2, năm học 2016-2017.

- Nếu SV có ý kiến về danh sách trên, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo (thầy Quốc Việt) để được hỗ trợ.

 Trân trọng ./