Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thông báo điều chỉnh TKB HK2 năm học 2016-2017


Thông báo điều chỉnh TKB HK2 năm học 2016-2017
12 Tháng Mười Hai 2016 - Hồng Tuấn
Lượt xem: 19.827     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016-2017

        Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng nhà trường trong buổi đối thoại với sinh viên tháng 1/2017, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh TKB HK2 năm học 2016-2016. Thời khóa biểu điều chỉnh được áp dụng thực hiện vào tuần 2, ngày 09/01/2017 và thay thế TKB cũ đã ban hành trước đây. Đề nghị giảng viên và sinh viên chú ý để thực hiện.