Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc trung cấp » Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN K38


Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN K38
27 Tháng Năm 2016 - Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.758     Phản hồi: 0     Đánh giá:


KẾ HOẠCH THỰC TẬP, THI TỐT NGHIỆP VÀ BẾ GIẢNG

CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K38

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp và bế giảng các lớp TCCN K38 như sau:

1.      Thực tập, nộp và chấm báo cáo tốt nghiệp

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị đi thực tập, hệ thống ôn thi tốt nghiệp và ngoại khóa: từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016 (xem tại đây).

- Thực tập tốt nghiệp: từ ngày 27/6/2016 đến ngày 21/8/2016 (học sinh thực hiện theo kế hoạch chi tiết của khoa và giảng viên hướng dẫn).

- Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: ngày 22/8/2016 (tại văn phòng khoa).

- Chấm, vấn đáp báo cáo: từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016 (học sinh thực hiện theo kế hoạch chấm, vấn đáp báo cáo của hướng dẫn của khoa).

2.      Thi tốt nghiệp và bế giảng

-   Thi tốt nghiệp:        + Môn Chính trị          : 07g30 ngày 10/9/2016.

                     + Môn Lý thuyết        : 13g30 ngày 10/9/2016.

                     + Môn Thực hành      : 07g30 ngày 11/9/2016.

-   Bế giảng: 08g00 ngày 24/9/2016, địa điểm: Hội trường 1.

            Đề nghị các phòng, khoa, GVCN và các cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này./.