Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc trung cấp » Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37


Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37
28 Tháng Bảy 2015 - Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.132     Phản hồi: 0     Đánh giá:


KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2014-2015

CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 37 (HỌC KỲ PHỤ), K38 (LẦN 2 HỌC KỲ 2)

       

TT

Lớp

Học phần

Thời gian

1

QT18

Giáo dục pháp luật

13g30 06/08/2015

2

QH10; QT19

Giáo dục thể chất 2

07g30 16/08/2015

3

K37A1

Kế toán hành chính sự nghiệp

07g30 13/08/2015

4

K37A1

Kế toán thương mại

07g30 15/08/2015

5

K37A1; K38A1; QH10

Kinh tế chính trị

13g30 09/08/2015

6

K38A1; QT19

Kinh tế thương mại

07g30 16/08/2015

7

QH10; QH9; QT18; QT19

Kinh tế vi mô

07g30 13/08/2015

8

K38A1; QH10

Kỹ năng giao tiếp

13g30 09/08/2015

9

QT18

Luật áp dụng trong kinh doanh

13g30 09/08/2015

10

K38A1

Luật kế toán Việt Nam

07g30 08/08/2015

11

QH10; QT19

Marketing căn bản

07g30 15/08/2015

12

K37A1; K38A1; QT18

Nguyên lý kế toán

07g30 15/08/2015

13

QT18

Quản trị cung ứng

07g30 12/08/2015

14

QH10; QH9; QT19

Quản trị học

07g30 08/08/2015

15

QT18

Quản trị nhân sự

07g30 13/08/2015

16

QT18

Quản trị tài chính

07g30 16/08/2015

17

QT18

Soạn thảo văn bản

07g30 14/08/2015

18

QT18

Tài chính DN thương mại

13g30 16/08/2015

19

QH10

Tâm lý khách du lịch

07g30 13/08/2015

20

K37A1; QT17; QT18

Thống kê kinh doanh

07g30 08/08/2015

21

QT18

Tiếng anh cơ bản 1

07g30 15/08/2015

22

QH10; QT19

Tiếng Anh cơ bản 2

13g30 16/08/2015

23

K37A1; QT17

Tin học

13g30 09/08/2015

24

QH10

Tổng quan du lịch

07g30 16/08/2015

25

QH10

Văn hóa ẩm thực

07g30 16/08/2015