Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc trung cấp » KQHT HKII (2014-2015) K37,K38_ Khoa Kế toán - Kiểm toán


KQHT HKII (2014-2015) K37,K38_ Khoa Kế toán - Kiểm toán
14 Tháng Bảy 2015 - vinhdh
Lượt xem: 2.400     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 KQHT HKII K37A1                 KQHT HKII K38A1

* Ghi chú: SV kiểm tra kết quả học tập của mình, mọi sai sót (nếu có) liên hệ Thầy Vinh VP Khoa Kế toán- Kiểm toán (tầng 4), hạn cuối ngày 19/7/2015. Sau thời gian trên sẽ không giải quyết.