Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc trung cấp » Kế hoạch học kỳ phụ hè 2015 cho các lớp TCCN


Kế hoạch học kỳ phụ hè 2015 cho các lớp TCCN
10 Tháng Bảy 2015 - Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.238     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ PHỤ HÈ NĂM 2015 CHO CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

               

TT

Học phần

 

Số tiết

Giảng viên

Thời gian

Phòng

Thi kết thúc học phần

1

Thống kê kinh doanh

1

30

Nguyễn Thị Việt Châu

Sáng 13/7/2015 đến 18/7/2015

A201

08g00 01/8/2015

2

Giáo dục thể chất 2

2

15

Hoàng Tiến Dũng

Chiều 15/7/2015 đến 17/7/2015

A201

08g00 02/8/2015

3

Kế toán thương mại

2

30

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chiều 13/7/2015 đến 18/7/2015

A202

08g00 02/8/2015

4

Kinh tế chính trị

2

23

Nguyễn Thị Tâm

Chiều 13/7/2015 đến 17/7/2015

A203

08g00 02/8/2015

5

Kinh tế vi mô

2

23

Trương Thị Thanh Thủy

Chiều 13/7/2015 đến 17/7/2015

A204

08g00 02/8/2015

6

Kỹ năng giao tiếp

2

15

Nguyễn Khánh Mai

Chiều 15/7/2015 đến 17/7/2015

A205

08g00 02/8/2015

7

Luật áp dụng trong kinh doanh

2

15

Hoàng Thị Thanh Nguyệt

Chiều 15/7/2015 đến 17/7/2015

A206

08g00 02/8/2015

8

Tin học

2

30

Đinh Phạm Thảo

Chiều 13/7/2015 đến 18/7/2015

A207

08g00 02/8/2015

9

Kế toán hành chính SN

3

15

Nguyễn Thị Huyền

Sáng 20/7/2015 đến 22/7/2015

A201

07g30 08/8/2015

10

Nguyên lý kế toán

3

30

Hồ Thị Như Minh

Sáng 20/7/2015 đến 25/7/2015

A202

07g30 08/8/2015

11

Quản trị học

3

23

Nguyễn Ngọc Thứ

Sáng 20/7/2015 đến 24/7/2015

A203

07g30 08/8/2015

12

Tiếng anh cơ bản 1

3

38

Phạm Thị Mai Phương

Sáng 20/7/2015 đến 28/7/2015

A204

07g30 08/8/2015

13

Tài chính doanh nghiệp thương mại

4

23

Trần Thị Hòa

Sáng 20/7/2015 đến 24/7/2015

A201

07g30 09/8/2015