Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc trung cấp » Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp K37A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán


Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp K37A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán
03 Tháng Bảy 2015 - vinhdh
Lượt xem: 1.652     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Danh sách GVHD thực tập K37A1                               Quy định hướng dẫn viết báo cáo TTTN

                                      Mẫu đổi tên đề tài và đơn vị thực tập

 *Ghi chú:

 - SV K37A1 thực tập từ ngày 29/6/2015 đến ngày 23/8/2015. Duyệt đề cương chi tiết: ngày 9-10/7/2015. Nộp báo cáo: 24/8/2015.
 - SV liên hệ giảng viên hướng dẫn để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 - SV kiểm tra kỹ các thông tin, đề tài, đơn vị thực tập. Nếu sai sót, trùng tên đề tài và đơn vị thực tập SV khẩn trương thay đổi gấp, nếu không đổi tất cả nhận điểm 0.
 - Lưu ý: Cùng đơn vị thưc tập ko được trùng tên đề tài, nếu trùng phải đổi gấp. SV thay đổi tên đề tài hoặc đơn vị thực tập phải làm đơn theo mẫu trên, gửi GV hướng dẫn ký duyệt, sau đó nộp về VP Khoa (T.Vinh) để khoa xem xét cho đổi. Hạn cuối thay đổi 08/07/2015. Mọi chậm trễ sẽ không giải quyết, SV tự chịu trách nhiệm.