Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kết quả » Thi học phần » KQHT HKI (2014-2015) TCCN lần 2 - khoa TM&DL


KQHT HKI (2014-2015) TCCN lần 2 - khoa TM&DL
31 Tháng Ba 2015 - Khoa TM&DL
Lượt xem: 1.662     Phản hồi: 0     Đánh giá:


KQHT HKI (2014-2015) TCCN K37 (lần 2) - khoa TM&DL

KQHT HKI (2014-2015) TCCN K38 (lần 2) - khoa TM&DL

Lưu ý:

   SV kiểm tra kết quả học tập của mình, mọi sai sót, thắc mắc liên hệ VP Khoa Thương mại & Du lịch -  tầng 4 (gặp Cô Hường) để giải quyết, hạn cuối ngày 3/4/2015. Sau thời gian trên sẽ không giải quyết, SV tự chịu trách nhiệm về KQHT của mình.