Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kết quả » Thi học phần » Kế hoạch thi kết thúc học phần HK1 (2014-2015)


Kế hoạch thi kết thúc học phần HK1 (2014-2015)
27 Tháng Mười 2014 - Hồng Tuấn
Lượt xem: 13.969     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015

 1.   Bậc cao đẳng (tất cả các khóa)

+ Kết thúc thời gian học trên lớp: tuần 15, ngày 16/11/2014

+ Ôn thi: tuần 16 + 17 (17/11/2014 - 30/11/2014)

+ Thi kết thúc học phần: tuần 18 - 22 (01/12/2014 - 04/01/2015)

+ Lịch thi (xem tại đây)

+ Học kỳ 2 năm học 2014-2015: bắt đầu từ tuần 27, ngày 05/01/2015

2.   Bậc Trung cấp chuyên nghiệp

+ Lịch thi (xem tại đây)

               2.1. Khóa 37

+ Kết thúc thời gian học trên lớp: tuần 15, ngày 11/01/2015

+ Ôn thi: tuần 16 (17/11/2014 - 23/11/2014)

+ Thi kết thúc học phần: tuần 17-19 (24/11/2014 - 14/12/2014)

+ Tiếp tục học thực hành: tuần 20 – 26 (15/12/2014 – 08/02/2015)

               2.2. Khóa 38

+ Kết thúc thời gian học trên lớp: tuần 22, ngày 04/01/2015

+ Ôn thi: tuần 23 (05/01/2015 - 11/01/2015)

+ Thi kết thúc học phần: tuần 24 - 26 (12/01/2015 - 01/02/2015)

+ Lao động, vệ sinh (có kế hoạch riêng)

          Ghi chú: học sinh sinh viên có ý kiến hoặc thắc mắc cần giải đáp về kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015 phản ánh về Phòng Đào tạo trước ngày 04/11/2014 để được giải đáp./.