Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 08/210/022 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí


Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 08/210/022 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
03 Tháng Mười 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.461     Phản hồi: 0     Đánh giá:


DANH SÁCH PHÂN PHÒNG KIỂM TRA TIẾNG ANH CĐR NGÀY 08/10/2022 
VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ

   Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 08/10/2022: Sinh viên xem tại đây

   Danh sách sinh viên đã nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR (dữ liệu tính đến ngày 03/10/2022): Sinh viên xem tại đây 

  Có 03 sinh viên chuyển khoản không ghi rõ thông tin người nộp, sinh viên kiểm tra danh sách không có tên thì liên hệ gấp Phòng Tài Chính Kế toán để cung cấp thông tin họ tên chuyển khoản

  * Lưu ý: 

   - Thời gian kiểm tra: 7 giờ 00 ngày 08/10/2022 (Thứ Bảy)

   - Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi vào phòng thi. 

   - Sinh viên mang theo bút chì và bút bi để làm bài 

  Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại: 0905 011 082)

   Trân trọng./.