Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo về thời hạn sinh viên khóa 16 làm thủ tục chuyển điểm


Thông báo về thời hạn sinh viên khóa 16 làm thủ tục chuyển điểm
26 Tháng Chín 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 641     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THÔNG BÁO
Về thời hạn sinh viên khóa 16 làm thủ tục chuyển điểm

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 16 đã hoàn thành các môn học tại các Trường khác có các môn trùng với chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Thương mại được chuyển điểm môn học;

Đề nghị sinh viên thuộc đối tượng nêu trên khẩn trương nộp bảng điểm có dấu đỏ về Phòng Đào tạo (gặp Cô Linh, số điện thoại: 0905 011 082) chậm nhất đến ngày 03/10/2022. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp lập danh sách chuyển điểm;

Trong thời gian chờ kết quả xét duyệt môn học có được chuyển điểm không, sinh viên vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lên lớp môn học đang được xem xét như bình thường. Khi sinh viên nhận được quyết định được chuyển điểm môn học đó thì mới ngừng tham gia lớp học; 

Trân trọng./.