Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Danh sách sinh viên nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR và phân lớp ôn tập đợt 1 năm học 2022 - 2023


Danh sách sinh viên nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR và phân lớp ôn tập đợt 1 năm học 2022 - 2023
16 Tháng Chín 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.222     Phản hồi: 0     Đánh giá:


DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA
VÀ PHÂN LỚP ÔN TẬP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

1. Danh sách sinh viên nộp lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra: Sinh viên xem tại đây

  Hiện có 02 sinh viên nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR nhưng khai tên không đúng nên không có tên trong danh sách đã nộp lệ phí.

   (Sinh viên liên hệ ngay Phòng Tài Chính Kế Toán để bổ sung tên vào danh sách) 

2. Danh sách phân lớp ôn tập, lịch ôn tập: Sinh viên xem tại đây

3. Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo, Điện thoại: 0905 011 082)

Trân trọng./.