Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu khóa 16 cả HK1 năm học 2022-2023


Thời khóa biểu khóa 16 cả HK1 năm học 2022-2023
12 Tháng Chín 2022 - vinhdh
Lượt xem: 2.362     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thời khóa biểu khóa 16 cả HK1 năm học 2022-2023==> Xem tại đây

* Ghi chú:

1. Thời gian dạy/học: từ ngày 19/09/2022 đến ngày 24/12/2022;
2. Kế hoạch tổ chức thi: từ ngày 03/01/2023 đến ngày 07/01/2023;
3. Ký hiệu:
  • 1,2,3 T(1-14) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 14;                 
  • 6,7,8 T(1-14) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 1 đến tuần 14;
  • 1-5 T(1-14) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 14;                 
  • 6-10 T(1-14) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8,9,10 từ tuần 1 đến tuần 14;
  • 1,2,3 T(14) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 chỉ có tuần 14;
  • 6,7,8 T(14) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 chỉ có tuần 14.