Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả Kỹ năng mềm đợt 1,2 học kỳ 1 (2021-2022) và đợt 1 học kỳ 2 (2021 - 2022)


Thông báo kết quả Kỹ năng mềm đợt 1,2 học kỳ 1 (2021-2022) và đợt 1 học kỳ 2 (2021 - 2022)
10 Tháng Chín 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 944     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỸ NĂNG MỀM 
ĐỢT 1, 2 HỌC KỲ 1 & ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Sinh viên xem kết quả tại đây

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại: 0905 011 082). Thời hạn cuối nhận thông tin phản hồi: 15/09/2022.

Trân trọng ./.