Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK2 (2021-2022), khóa 15 đợt 1 HK1 (2022-2023) và TKB môn Giáo dục thể chất khóa 15 HK1 (2022-2023)


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK2 (2021-2022), khóa 15 đợt 1 HK1 (2022-2023) và TKB môn Giáo dục thể chất khóa 15 HK1 (2022-2023)
27 Tháng Bảy 2022 - vinhdh
Lượt xem: 2.169     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 - Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK2(2021-2022), khóa 15 đợt 1 HK1(2022-2023)==> Xem tại đây

 - Thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất khóa 15 HK1 (2022-2023)==> Xem tại đây

* Ghi chú:

- Thời gian dạy/học: từ ngày 08/08/2022 đến ngày 08/10/2022;

-  Kế hoạch tổ chức thi: từ ngày 17/10/2022 đến ngày 22/10/2022;

-  Ký hiệu:

  • 1,2,3 T(1-9) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 9;
                    
  • 6,7,8 T(1-9) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 1 đến tuần 9;

  • 1-5 T(1-9) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 9; 
                    
  • 6-10 T(1-9) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8,9,10 từ tuần 1 đến tuần 9;

  • 1,2,3 T(9) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 chỉ có tuần 9.