Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


CÔNG TÁC SINH VIÊN » Thông tin - Thông báo » Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13


Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
15 Tháng Sáu 2022 - HOÀNG THI
Lượt xem: 2.703     Phản hồi: 0     Đánh giá:


           THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG 
          VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 13