Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước)


Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước)
03 Tháng Sáu 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 680     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 19

(GỒM SINH VIÊN KHÓA 13 TRỞ VỀ TRƯỚC)

1. Sinh viên xem kết quả tại đây

2. Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận đợt 19: xem tại đây

3. Sinh viên thắc mắc liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0905 011 082)

Trân trọng./.