Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022)


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022)
02 Tháng Sáu 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.190     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

NGÀY KIỂM TRA:  22/05/2022 

1. Sinh viên xem kết quả tại đây

2. Sinh viên kiểm tra dữ liệu thông tin: họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Nếu có sai sót phản hồi điều chỉnh trong ngày 06/06/2022 để kịp in chứng nhận

3. Sinh viên có thắc mắc liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0905 011 082)

Trân trọng./.