Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN LỚP ÔN TẬP TIẾNG ANH CĐR ĐỢT KIỂM TRA THÁNG 05/2022 VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ


THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN LỚP ÔN TẬP TIẾNG ANH CĐR ĐỢT KIỂM TRA THÁNG 05/2022 VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ
02 Tháng Năm 2022 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.392     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN LỚP ÔN TẬP ĐỢT KIỂM TRA THÁNG 05/2022
VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ

1. Danh sách phân lớp ôn tập và lịch ôn tập: xem tại đây

2. Danh sách sinh viên đã nộp lệ phí tính đến ngày 06/05/2022: xem tại đây

3. Danh sách sinh viên đăng ký ôn tập Thứ 3/5/7 nhưng không đủ mở lớp còn 05 sinh viên liên hệ gấp Phòng Đào tạo: xem tại đây

Sinh viên thắc mắc liên hệ Cô Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại: 0905011082)

Trân trọng./.