Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu và danh sách SV khóa 15 học môn giáo dục thể chất HK2 (2021-2022)


Thời khóa biểu và danh sách SV khóa 15 học môn giáo dục thể chất HK2 (2021-2022)
31 Tháng Ba 2022 - vinhdh
Lượt xem: 1.083     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thời khóa biểu và danh sách SV khóa 15 học môn giáo dục thể chất HK2 (2021-2022)

  1. Thời khóa biểu khóa 15 môn giáo dục thể chất HK2 (2021-2022) ==> Xem tại đây

  2. Danh sách SV khóa 15 học môn giáo dục thể chất HK2 (2021-2022) ==> Xem tại đây

 

  * Ghi chú: 

 

  - Thời gian dạy/học: từ ngày 12/04/2022 đến ngày 20/06/2022;

  - Những SV không có tên trong danh sách sẽ học vào học kỳ sau - HK1 (2022-2023);

  - Ký hiệu: 1,2,3 T(1-10) tức học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 10;
                  6,7,8 T(1-10) tức học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 1 đến tuần 10;
                  7,8,9 T(1-10) tức học buổi chiều tiết 7,8,9 từ tuần 1 đến tuần 10.