Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK1 (2021-2022); khóa 15 đợt 1 HK2 (2021-2022); khóa 13 tuần 23-25 và TKB giáo dục thể chất K14 HK1 (2021-2022)_ dạy/học trực tiếp tại trường


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK1 (2021-2022); khóa 15 đợt 1 HK2 (2021-2022); khóa 13 tuần 23-25 và TKB giáo dục thể chất K14 HK1 (2021-2022)_ dạy/học trực tiếp tại trường
23 Tháng Hai 2022 - vinhdh
Lượt xem: 2.975     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK1 (2021-2022); khóa 15 đợt 1 HK2 (2021-2022); khóa 13 tuần 23-25 và TKB giáo dục thể chất K14 HK1 (2021-2022)_ dạy/học trực tiếp tại trường

- Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK1 (2021-2022), khóa 15 đợt 1 HK2 (2021-2022) ==> Xem tại đây

- Thời khóa biểu khóa 13 tuần 23-25 ==> Xem tại đây

- Thời khóa biểu và danh sách SV học giáo dục thể chất K14 HK1 (2021-2022)==> Xem tại đây

 

* GHI CHÚ:

- Thời khóa biểu khóa 13 tuần 23-25: Tất cả các ngành từ ngày 28/02/2022 đến ngày 12/03/2022, riêng 13QK đến ngày 19/03/2022;
 
- Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK1 (2021-2022) và khóa 15 đợt 1 HK2 (2021-2022): từ ngày 28/02/2022 đến ngày 23/04/2022;
 
- Thời khóa biểu giáo dục thể chất K14 HK1 (2021-2022): từ ngày 28/02/2022 đến ngày 17/06/2022.