Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu khóa 13 tuần 21 và thời khóa biểu hệ thống ôn tập khóa 14,15 HK1 năm học 2021-2022 dạy/ học trực tiếp tại trường


Thời khóa biểu khóa 13 tuần 21 và thời khóa biểu hệ thống ôn tập khóa 14,15 HK1 năm học 2021-2022 dạy/ học trực tiếp tại trường
09 Tháng Hai 2022 - vinhdh
Lượt xem: 2.220     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thời khóa biểu khóa 13 tuần 21 và thời khóa biểu hệ thống ôn tập khóa 14,15 HK1 năm học 2021-2022 dạy/ học trực tiếp tại trường:

 

 - Thời khóa biểu khóa 13 tuần 21 dạy/ học trực tiếp tại trường ===> Xem tại đây

 - Thời khóa biểu hệ thống ôn tập khóa 14,15 dạy/ học trực tiếp tại trường ===> Xem tại đây

* Ghi chú:

1. Thời khóa biểu khóa 13 tuần 21 và thời khóa biểu hệ thống ôn tập khóa 14,15 HK1 năm học 2021-2022 dạy/ học trực tiếp tại trường từ ngày 14/02/2022 đến ngày 19/02/2022

2. Ký hiệu: 1,2 T(21) tức là học buổi sáng tiết 1,2 tuần 21;                 

                  6,7 T(21) tức là học buổi chiều tiết 6,7 tuần 21;

                  1-5 T(21) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 tuần 21;     

                  6-10 T(21) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8,9,10 tuần 21.