Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu tuần 17 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường


Thời khóa biểu tuần 17 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường
13 Tháng Giêng 2022 - HOÀNG THI
Lượt xem: 483     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thời khóa biểu tuần 17 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường ===> Xem tại đây

Ghi chú:

1. Thời gian dạy/học thời khóa biểu tuần 17 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 (trực tiếp tại trường)  như sau:

 - Khóa 13: từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022;

2. Riêng môn học: "Tổ chức hoạt náo" tiếp tục của TKB đợt 1 HK1 (2021-2022) do cô Văn Thị Ngọc Bình giảng dạy;

 
3. Ký hiệu:  1,2,3 T(17) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 chỉ có tuần 17;    

 

                   6-10 T(17) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8,9,10 chỉ có tuần 17.