Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo thời gian xét tốt nghiệp và hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia lễ Bế giảng khóa 12


Thông báo thời gian xét tốt nghiệp và hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia lễ Bế giảng khóa 12
14 Tháng Tư 2021 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.778     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo thời gian xét tốt nghiệp
và hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia lễ Bế giảng khóa 12

1. Thời gian xét tốt nghiệp: Ngày 07/05/2021 (Ngày 29/04/2021 sinh viên lên website Trường /mục Đào tạo - Công tác sinh viên kiểm tra điểm, trường hợp sai sót sinh viên liên hệ Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0905 011 082) để được giải đáp trước ngày 04/05/2021) 

2. Hướng dẫn quy trình và thủ tục tham gia lễ Bế giảng khóa 12