Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo - Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo phân lớp ôn tập và DS sinh viên đã nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2020 - 2021


Thông báo phân lớp ôn tập và DS sinh viên đã nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2020 - 2021
02 Tháng Tư 2021 - Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 572     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 THÔNG BÁO PHÂN LỚP ÔN TẬP VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN

ĐÃ NỘP LỆ PHÍ TIẾNG ANH CĐR ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Kế hoạch phân lớp ôn tập : xem tại đây

Danh sách sinh viên đã nộp lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra: xem tại đây