Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Danh sách SV và TKB Kỹ năng mềm khóa thứ 18


Danh sách SV và TKB Kỹ năng mềm khóa thứ 18
25 Tháng Hai 2021 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.353     Phản hồi: 0     Đánh giá:


   Danh sách SV và TKB KNM khóa thứ 18 (học từ ngày 08/03/2021)

Danh sách SV: Click để xem

TKB KNM khóa thứ 18: Click để xem

Chú ý:

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: học buổi tối, từ 18h00 đến 20h25.

- Một số SV có đăng ký học kỹ năng đầu (GT, TT, LVN) thuộc lớp KNMK18.01 đồng thời có đăng ký học kỹ năng sau (GQVD, TDST, TLMT & QLTG), cần chú ý xem thêm TKB của lớp KNMK17.02 (SV sẽ được đánh dấu X trong Danh sách), SV cần chú ý!