Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » [Điều chỉnh thời gian] Thời khóa biểu đợt 1 HK2 (2020-2021), thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất khóa 14 HK2 (2020-2021) và danh sách SV khóa 14 học GDTC HK2 (2020-2021)


[Điều chỉnh thời gian] Thời khóa biểu đợt 1 HK2 (2020-2021), thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất khóa 14 HK2 (2020-2021) và danh sách SV khóa 14 học GDTC HK2 (2020-2021)
29 Tháng Giêng 2021 - vinhdh
Lượt xem: 3.229     Phản hồi: 0     Đánh giá:


1. Thời khóa biểu đợt 1 HK2 (2020-2021) ==> Xem tại đây

2. Thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất khóa 14 HK2 (2020-2021) ==> Xem tại đây

3. Danh sách SV khóa 14 học GDTC HK2 (2020-2021) ==> Xem tại đây


*Ghi chú:

1. Thời khóa biểu HK2 năm học 2020-2021 chia làm 2 đợt trong đó:

- Đợt 1: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 02/05/2021, kế hoạch tổ chức thi từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021;

- Đợt 2: Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 11/07/2021, kế hoạch tổ chức thi từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021;

* Ký hiệu:

1,2,3 T(1-9) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 1 đến tuần 9; 

6,7,8 T(1-9) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 1 đến tuần 9; 

1-5 T(1-9) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 1 đến tuần 9. 


2. Thời khóa biểu giáo dục thể chất HK2 (2020-2021) từ ngày 01/03/2021 đến ngày 19/06/2021, kế hoạch tổ chức thi GDTC từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021; Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 08/05/2021 GV-SV nghỉ để thi kết thúc môn học TKB đợt 1 HK2 (2020-2021) chính khóa. 

* Ký hiệu:   1,2 T(1-16) tức học buổi sáng tiết 1,2 từ tuần 1 đến tuần 16;

7,8 T(1-16) tức học buổi chiều tiết 7,8 từ tuần 1 đến tuần 16. 


3. Những SV khóa 14 không có tên trong danh sách học GDTC HK2 (2020-2021) sẽ học vào HK1 (2021-2022).