Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo - Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy » Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra đợt 1 năm 2020-2021


Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra đợt 1 năm 2020-2021
29 Tháng Mười Hai 2020 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.009     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra

và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra đợt 1 năm 2020-2021
_____________________ 

 Sinh viên xem danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí tại đây 

 Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 16/01/2021: Sinh viên tham gia lớp ôn tập (02 tuần); 3 buổi/tuần (thứ Hai - Tư - Sáu hoặc thứ Ba - Năm - Bảy), 3 tiết/buổi (từ 18g00 đến 20g25)

 Ngày 20/01/2021 sinh viên kiểm tra tên, số báo danh, phòng kiểm tra trong danh sách SV chính thức tham dự kiểm tra (trên website Trường), nếu có sai sót phản ảnh lại phòng Đào tạo trước ngày kiểm tra hai ngày

 Sinh viên có thắc mắc liên hệ thầy Tuấn (Phòng Đào tạo) để được giải đáp  

 Trân trọng./.