Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC » Cấp giấy xác nhận đối với SV » Cấp giấy xác nhận đối với sinh viên


Cấp giấy xác nhận đối với sinh viên
28 Tháng Mười Hai 2020 - Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.828     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Hướng dẫn thủ tục xác nhận HSSV đang học tại Trường

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV đang học hệ chính quy tại Trường

5

Mẫu đơn

giấy xác nhận HSSV

2. Hướng dẫn thủ tục xác nhận vay vốn tín dụng HSSV

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

mẫu vay vốn tín dụng sinh viên

3. Hướng dẫn thủ tục xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

mẫu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

4. Hướng dẫn thủ tục xác nhận làm lại thẻ sinh viên (đối với sinh viên sử dụng thẻ Ngân hàng Đông Á)

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Hướng dẫn

HSSV điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn, sau khi nhận kết quả từ Phòng Đào tạo (BP Công tác SV), sinh viên đến các phòng giao dịch của Ngân hàng Đông Á để làm lại thẻ.

6

Mẫu đơn

làm lại thẻ SV

 5. Hướng dẫn thủ tục xác nhận làm lại thẻ BHYT (bị sai, mất, hỏng....)

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Hướng dẫn

HSSV điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn, sau khi nhận kết quả từ Phòng Đào tạo (BP Công tác SV), sinh viên đến cơ quan BHXH Quận Thanh Khê (574A Trần Cao Vân - Đà Nẵng) để làm lại thẻ.

6

Mẫu đơn

mẫu làm lại thẻ BHYT

6. Hướng dẫn thủ tục bảo lưu sinh viên

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 07 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

mẫu đơn bảo lưu

7. Hướng dẫn thủ tục sinh viên xin thôi học tại trường

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Các khoa đào tạo chuyên ngành

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 07 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

đơn xin thôi học

8. Hướng dẫn thủ tục sinh viên xin nghỉ phép

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Các khoa đào tạo chuyên ngành

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

- Sau 01 ngày (Đối với trường hợp xin nghỉ 1 - 2 ngày, nghỉ ốm, nghỉ đột xuất)

- Sau 03 ngày (Đối với trường hợp xin nghỉ dài ngày) (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

đơn xin nghỉ phép

9. Hướng dẫn thủ tục xác nhận HSSV hưởng các chế độ ưu đãi tại địa phương

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

-  Thoát nghèo bền vững

- Đơn đề nghị cấp bù hỗ trợ học phí

- Mẫu ưu đãi giáo dục 02 (con thương bệnh binh...)

 10. Hướng dẫn thủ tục HSSV đăng ký ở Ký túc xá

 

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Đào tạo (BP Công tác SV)

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Giải quyết ngay (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

Đơn xin ở nội trú