Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 17 (từ ngày 09/11/2020)


TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 17 (từ ngày 09/11/2020)
05 Tháng Mười Một 2020 - Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.361     Phản hồi: 0     Đánh giá:


  Danh sách SV và TKB KNM khóa thứ 17 (học từ ngày 09/11/2020)

Danh sách SV: Click để xem

TKB KNM khóa thứ 17: Click để xem

Chú ý:

Từ Thứ 2 đến Thứ 7: học buổi tối, từ 18h00 đến 20h25.

- Một số SV có đăng ký học kỹ năng đầu (GT, TT, LVN) thuộc lớp KNMK17.02, KNMK17.03 đồng thời có đăng ký học kỹ năng sau (GQVD, TDST, TLMT & QLTG), cần chú ý xem thêm TKB của lớp KNMK17.04, KNMK17.05 (SV sẽ được đánh dấu X trong Danh sách), SV cần chú ý!