Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu khóa 12,13,14 cả HK1 năm học 2020-2021


Thời khóa biểu khóa 12,13,14 cả HK1 năm học 2020-2021
27 Tháng Mười 2020 - vinhdh
Lượt xem: 4.123     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thời khóa biểu chính khóa 12,13,14 cả HK1 năm học 2020-2021 ===> Xem tại đây

Thời khóa biểu khóa 13 môn Giáo dục thể chất HK1 năm học 2020-2021 ===> Xem tại đây

Danh sách SV khóa 13 học môn Giáo dục thể chất HK1 năm học 2020-2021 ===> Xem tại đây

* Ghi chú:
 
1. Thời khóa biểu HK1 năm học 2020-2021 từ ngày 12/10/2020 đến ngày 24/01/2021 trong đó:
 - Khóa 14 bắt đầu từ tuần 1 từ ngày 12/10/2020 đến ngày 24/01/2021;
 - Khóa 12, khóa 13 bắt đầu từ tuần 4 từ ngày 02/11/2020 đến ngày 24/01/2021 (tuần 1-3 học và thi HK2, năm học 2019-2020);
* Kế hoạch tổ chức thi từ ngày 28/01/2021 đến ngày 07/02/2021;
 
2. Ký hiệu: 1,2,3 T(4-15) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 từ tuần 4 đến tuần 15; 
                  6,7,8 T(4-15) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 từ tuần 4 đến tuần 15;
                  1-5 T(4-11) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 từ tuần 4 đến tuần 11; 
                  1-5 T(4,11) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3,4,5 tuần 4 và tuần 11; 
 
3. Lớp 14LG1.1 học ghép với lớp 14KM1.1;
 
4. GV- SV nghỉ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 (thứ 6), Tết dương lịch ngày 01/01/2021 (thứ 6) theo quy định, GV không xây dựng kế hoạch giảng dạy; GV có giờ giảng điều chỉnh kế hoạch giảng dạy theo hướng tịnh tiến về sau.