Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng » Thời khóa biểu khóa 14 tuần 1 HK1 năm học 2020-2021


Thời khóa biểu khóa 14 tuần 1 HK1 năm học 2020-2021
07 Tháng Mười 2020 - vinhdh
Lượt xem: 2.954     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Thời khóa biểu khóa 14 tuần 1 HK1 năm học 2020-2021 ==> Xem tại đây

 * Ghi chú: 

1. Thời khóa biểu khóa 14 tuần 1 HK1 năm học 2020-2021 từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020;

2. Ký hiệu: 1,2,3 T(1) tức là học buổi sáng tiết 1,2,3 tuần 1; 

                   6,7,8 T(1) tức là học buổi chiều tiết 6,7,8 tuần 1;

3. Lớp 14LG1.1 học ghép với lớp 14KM1.1

Thời gian các tiết học