Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


CÔNG TÁC SINH VIÊN


Thông báo tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên từ Khóa 13 trở về trước (đợt 1 năm 2021 - 2022)
Ngày đăng: 24/12/2021 4:46:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 199    Phản hồi: 0
Thông báo Tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên từ Khóa 13 trở về trước (đợt 1 năm 2021 - 2022) ...


Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 16/12/2021 4:39:58 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 491    Phản hồi: 0
Danh SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (21-22) ...


Danh sách SV Cao đẳng các khóa 13, 14 đạt danh hiệu thi đua năm học (2020-2021) và được hưởng học bổng HK2 (20-21)
Ngày đăng: 02/12/2021 5:00:50 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 2.568    Phản hồi: 0
Danh sách đạt thi đua năm học 2020-2021 và học bổng HK2 (20-21) ...


Danh sách bố trí sinh viên Khóa 15 ở Ký túc xá năm học 2021-2022
Ngày đăng: 24/09/2021 6:39:13 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 999    Phản hồi: 0
Danh sách bố trí sinh viên Khóa 15 ở Ký túc xá năm học 2021-2022 ...


Niên giám học tập dành cho Cao đẳng chính quy khóa 15
Ngày đăng: 24/09/2021 5:28:31 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.132    Phản hồi: 0
Niên giám học tập dành cho Cao đẳng chính quy khóa 15 ...


Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (2020-2021) và chế độ chính sách HK2 (2020-2021)
Ngày đăng: 31/03/2021 10:59:16 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.533    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng học bổng, chế độ chính sách nội trú ...


Niên giám học tập dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy Khóa 14
Ngày đăng: 31/01/2021 11:04:42 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 362    Phản hồi: 0
Niên giám học tập dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy Khóa 14 ...


Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2020-2021)
Ngày đăng: 28/12/2020 10:06:56 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 496    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (20-21) ...
Tổng số: 8 Trang : / 1 trang