Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


CÔNG TÁC SINH VIÊN


Đăng ký ở nội trú KTX năm học 2022-2023 (dành cho Tân sinh viên khóa 16)
Ngày đăng: 22/07/2022 5:07:27 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 236    Phản hồi: 0
Đăng ký ở nội trú KTX năm học 2022-2023 (dành cho Tân sinh viên khóa 16) ...


Sơ đồ hướng dẫn và danh sách chỗ ngồi Lễ Bế giảng Khóa 13 ngày 26/06/2022
Ngày đăng: 24/06/2022 6:35:08 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 1.299    Phản hồi: 0
Lễ bế giảng và nhận Bằng tốt nghiệp khóa 13 ngày 26/06/2022 ...


Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 15/06/2022 3:28:40 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 2.306    Phản hồi: 0
Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Danh sách SV các khóa 13, 14, 15 đạt học bổng KKHT HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 14/06/2022 2:07:25 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 269    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (21-22) ...


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 19/05/2022 4:26:42 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 581    Phản hồi: 0
DS SV được hưởng chế độ chính sách HK2 (21-22) ...


Thông báo Đăng ký học lại môn Giáo Dục Thể Chất (học ghép với K15)
Ngày đăng: 31/03/2022 2:41:58 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 478    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT (HỌC GHÉP VỚI K15) ...


Thông báo đăng ký và tổ chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Cao đẳng khóa 15
Ngày đăng: 15/03/2022 2:18:38 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 506    Phản hồi: 0
Thông báo đăng ký môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Cao đẳng K15 ...


Thông báo v/v Đăng ký học lại môn Thực tập Tốt nghiệp đ/v Sinh viên K12 và các khóa trước chưa tốt nghiệp
Ngày đăng: 05/03/2022 5:26:45 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 308    Phản hồi: 0
Thông báo v/v Đăng ký học lại môn Thực tập Tốt nghiệp đ/v Sinh viên K12 và các khóa trước chưa tốt nghiệp. ...


Thông báo tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên từ Khóa 13 trở về trước (đợt 1 năm 2021 - 2022)
Ngày đăng: 24/12/2021 4:46:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 489    Phản hồi: 0
Thông báo Tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên từ Khóa 13 trở về trước (đợt 1 năm 2021 - 2022) ...


Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 16/12/2021 4:39:58 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 799    Phản hồi: 0
Danh SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (21-22) ...
Tổng số: 16 Trang : / 2 trang