Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


CÔNG TÁC SINH VIÊN


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 04/11/2022 2:49:34 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 133    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng chế độ chính sách HK1 (22-23) ...


Danh sách phân lớp sinh viên Cao đẳng khóa 16
Ngày đăng: 12/09/2022 4:41:11 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 701    Phản hồi: 0
Danh sách SV lớp K16 ...


Danh sách SV đạt học bổng KKHT HK2 (2021-2022) và Thi đua năm học 2021-2022 - Cao đẳng Khóa 15
Ngày đăng: 08/09/2022 10:27:42 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.149    Phản hồi: 0
DS SV Khóa 15 đạt học bổng HK2 và danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 ...


Sơ đồ đón tiếp và hướng dẫn nhập học dành cho Tân sinh viên K16
Ngày đăng: 16/08/2022 4:24:37 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 428    Phản hồi: 0
Hướng dẫn các bước nhập học dành cho Tân sinh viên K16 ...


Đăng ký ở nội trú KTX năm học 2022-2023 (dành cho Tân sinh viên khóa 16)
Ngày đăng: 22/07/2022 5:07:27 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 614    Phản hồi: 0
Đăng ký ở nội trú KTX năm học 2022-2023 (dành cho Tân sinh viên khóa 16) ...


Sơ đồ hướng dẫn và danh sách chỗ ngồi Lễ Bế giảng Khóa 13 ngày 26/06/2022
Ngày đăng: 24/06/2022 6:35:08 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 1.567    Phản hồi: 0
Lễ bế giảng và nhận Bằng tốt nghiệp khóa 13 ngày 26/06/2022 ...


Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 15/06/2022 3:28:40 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 2.620    Phản hồi: 0
Thông báo về thời gian, thủ tục và qui trình tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Danh sách SV các khóa 13, 14, 15 đạt học bổng KKHT HK1 (2021-2022)
Ngày đăng: 14/06/2022 2:07:25 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 494    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (21-22) ...


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 19/05/2022 4:26:42 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 830    Phản hồi: 0
DS SV được hưởng chế độ chính sách HK2 (21-22) ...


Thông báo Đăng ký học lại môn Giáo Dục Thể Chất (học ghép với K15)
Ngày đăng: 31/03/2022 2:41:58 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 680    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT (HỌC GHÉP VỚI K15) ...
Tổng số: 20 Trang : / 2 trang